.

1. Χαιρετισμός από την διευθύντρια του Γυμνασίου Αρχ. Μακαρίου Γ' - Πλατύ

2. Ασφάλεια και Υγεία για τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης

   α. Πρωτόκoλλα Ασφάλειας και Υγείας για τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης

   β. Safe Pass για την Είσοδο των μαθητών στον Σχολικό Χώρο

   γ. 'Εντυπο συγκατάθεσης για διενέργεια rapid test

   δ. Πρόγραμμα διενέργειας rapid test στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης (Νέο)

3. Επισκέψεις γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο

4. Είσοδος και έξοδος στον Σχολικό Χώρο

5. Μαθητική κάρτα λεωφορείων - Σχολικές διαδρομές

6. Σχεδιάγραμμα σχολείου

7. Αίθουσες τμημάτων

8. Διαλείμματα

   α. Χώροι διαλειμμάτων

   β. Σχεδιάγραμμα με τους χώρους διαλειμμάτων

9. Αποτελέσματα ECDL Ιουνίου 2021 (Οι μαθητές που πέτυχαν στην εξέταση και έφυγαν από το σχολείο, μπορούν να περάσουν να πάρουν το δίπλωμα τους)