.

1. Χαιρετισμός από την διευθύντρια του Γυμνασίου Αρχ. Μακαρίου Γ' - Πλατύ

2. Ασφάλεια και Υγεία για τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης

   α. Πρωτόκoλλα Ασφάλειας και Υγείας για τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης

   β. Safe Pass για την Είσοδο των μαθητών στον Σχολικό Χώρο

   γ. 'Εντυπο συγκατάθεσης για διενέργεια rapid test

3. Επισκέψεις γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο

4. Είσοδος και έξοδος στον Σχολικό Χώρο

5. Μαθητική κάρτα λεωφορείων - Σχολικές διαδρομές

6. Σχεδιάγραμμα σχολείου

7. Αίθουσες τμημάτων

8. Διαλείμματα

   α. Χώροι διαλειμμάτων

   β. Σχεδιάγραμμα με τους χώρους διαλειμμάτων

9. Αποτελέσματα ECDL Ιουνίου 2021 (Οι μαθητές που πέτυχαν στην εξέταση και έφυγαν από το σχολείο, μπορούν να περάσουν να πάρουν το δίπλωμα τους)

10. Πρόγραμμα διενέργειας rapid test για τον μήνα Οκτώβριο στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης

11. Εγγραφές στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

12. Περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Τηγανοκίνηση"

13. Τηλεσυνάντηση με τους γονείς της Α' Τάξης που αφορά την ενημέρωση τους για τα εξεταζόμενα μαθήματα

14. Πρόγραμμα διενέργειας rapid test για τον μήνα Νοέμβριο στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης

15. Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID - ΟΔΗΓΙΕΣ https://eudcc.gov.cy

16. Χριστουγεννιάτικες κάρτες

17. Εφαρμογή του μέτρου test to stay στα σχολεία

18. Διαδρομές λεωφορείων κατά την περίοδο των εξετάσεων

19. Αποτελέσματα εξετάσεων ECDL για Β' τάξη (Νέο)

20. Αποτελέσματα εξετάσεων ECDL για Α' και Γ' τάξη (Νέο)

     (Οι μαθητές που πέτυχαν στην εξέταση μπορούν να πάρουν τα διπλώματα από τη γραμματεία)