Βραβεία

Φωτογραφία εικαστικού έργου Αφίσα της Καλυψούς Ρούσου, μαθήτριας του Β8.

Πρώτο Παγκύπριοβραβείο στα πλαίσια του Ετήσιου Παγκοσμίου Διαγωνισμού της Διεθνής Οργανωσης των Lions "Αφίσα για την Ειρήνη" με φετίνο τίτλο ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΟΝΙΑ .