Γονείς


Πρόσκληση

&

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα  

Ημερίδα και Βιωματικά Εργαστήρια, για γονείς και παιδιά:

«Το περιβάλλον ως χώρος δημιουργικής απασχόλησης και ευαισθητοποίησης των γονέων με τα παιδιά τους»

Σάββατο 16 Μαρτίου 2019,   10:00-13:30 

Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας  στη Λευκωσία

        - Προσφορά Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων

        - Διαδικασία Απαίτησης Ασφαλισμένου

        - Απαίτηση Ασφαλισμένου

        - Ιατρικό Πιστοποιητικό Ατυχήματος