Γονείς

Μέρες και ώρες για επικοινωνία καθηγητών/γονιών

Εγκύκλιος με θέμα "Παράπονα γονιών προς τον Υπουργό"

Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Γονέων 2022-23 (Νέο)

Καταστατικό Συνδέσμου Γονέων (Νέο)

Online πληρωμές για το Σύνδεσμο Γονέων (π.χ. Συνδρομές, ασφάλεια, εισητήρια κ.α.)

Έντυπο εγγραφής μέλους του ΣΓ για τη Σχ. Χρονιά 2022-23

Διευκρινίσεις για χρεώσεις μαθητικών εισιτήριων στη σχολική και βασική υπηρεσία δημοσίων μεταφορών Λευκωσίας και Λάρνακας

Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων Μαθητών (2022-2023)