Άλλες δραστηριότητες

 

Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι (2018)

Άκσηση σεισμού

Επίσκεψη Οικολογικού

Shoe Factory

9ο Παγκύπριο Μαθητικό φεστιβάλ Σύνθεσης Τραγουδιού Μάριος Τόκας - Κώστας Μόντης 2017-18

Οδική ασφάλεια

Εκδρομή Α τάξης

Θέατρο για τον σχολικό εκφοβισμό