Ανακοινώσεις

Συνάντηση γονέων-καθηγητών 5.12.2018

Χριστουγεννιάτικος μαθητικός χορός

Εσωτερικοί κανονισμοί σχολείου 2018-2019

18/10/18 Πρόσκληση για συνάντηση γονέων Α' Τάξης

Κατάλογος μαθητών που πέτυχαν στις εξετάσεις ECDL11/7/2018